StatiCon

Hulp bij statistische problemen

Heeft u vragen over de statistiek of methodologie van uw onderzoek? Adviesbureau StatiCon helpt u graag in het vinden van de antwoorden.

Wij adviseren in design/opzet van studies, in statistische methoden en technieken, en in de interpretatie van reeds uitgevoerde analyses. Op verzoek voeren wij ook de statistische analyses voor uw onderzoek uit.

Op statistisch en methodologisch gebied zijn we nauw betrokken geweest bij een groot aantal onderzoeksprojecten en we hebben daarmee veel ervaring in het (wetenschappelijk) onderzoek opgebouwd. U kunt dan ook vertrouwen op uitstekende kennis van vele statistische methoden, vakkundig uitgevoerde analyses en rapportages.

Leg uw statistisch probleem aan ons voor en reken op onze betrokkenheid en expertise. Neem voor een oriënterend gesprek vrijblijvend contact met ons op.

Tab de animatie om een indruk te krijgen van de diversiteit in onderwerpen die bij ons aan de orde zijn geweest.

Service

Op het gebied van statistiek en methodologie kunnen wij u op velerlei manieren behulpzaam zijn.

 • Door bijvoorbeeld de statistische analyses van uw onderzoek uit te voeren en de resultaten overzichtelijk en in duidelijke termen aan u te rapporteren.
 • Of door deel te nemen aan projecten waarbij een tijdelijke detachering van een statisticus gewenst is.
 • Wilt u een reeds uitgevoerde statistische analyse of een voorstel voor studieopzet/design met bijbehorende berekening van de power of steekproefomvang door een onafhankelijke partij laten beoordelen, dan kunt u voor een second opinion natuurlijk ook bij ons terecht.

Andere vormen van samenwerking zijn uiteraard bespreekbaar. Neem contact met ons op en informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Werkwijze

Wat waarschijnlijk lijkt, is nog niet waar

De kracht van de conclusie is natuurlijk zo sterk als de statistische analyse waarop ze is gebaseerd.

We vinden het daarom belangrijk om het statistisch probleem zorgvuldig en in goed overleg met u in kaart te brengen. Hierna volgt dan snel een plan van aanpak om tot solide en werkbare oplossingen te komen. We verliezen daarbij een pragmatische aanpak zeker niet uit het oog, maar voorop staat natuurlijk een deugdelijke beantwoording van uw onderzoeksvraag. We spelen daarbij graag in op nieuwe inzichten en de daaruit voortvloeiende statistische technieken om uw vragen te beantwoorden.
Vanzelfsprekend rapporteren we de uitkomsten van onze analyses zodanig dat u er eenvoudig mee aan de slag kunt en, desgewenst, helpen we u graag met de verslaggeving van uw onderzoek.

Onze aanpak berust op een gedegen kennis van de mathematische en toegepaste statistiek. Ruime ervaring in het wetenschappelijk onderzoek staat daar inmiddels borg voor (zie bijvoorbeeld hier).

Ons collegiaal netwerk stelt ons verder in staat om veel verschillende problemen aan te pakken.

Expertise

We zijn bekend met vele toepassingsgebieden van de statistiek. Een paar voorbeelden.

 • Medisch-biologisch onderzoek: clinical trials, epidemiologisch (cohort) onderzoek, farmacologie/ geneesmiddelenonderzoek.
  (gegeneraliseerde lineaire modellen (GLM), mixed models, GEE-models, hidden markov models, time to event analyses, causal inference: IPTW, propensity scores, matching, TMLE, ...)
 • Gedragswetenschappelijk onderzoek: sociologie, psychologie, economie, marktonderzoek.
  (factor en pca analyse, agreement, tijdreeksen, dynamic linear models, ...)
 • Data Mining: voorspelling of clustering met behulp van supervised of unsupervised learning methods.
  (tree-based methods, boosting methods, neural networks, RandomForests, ...)
 • Ontwikkeling van statistische programmatuur voor methoden die (nog) niet in de beschikbare software voorhanden zijn. We zijn bekend met de statistische pakketten R, S-plus, Stata, SAS, WinBugs, MLwiN, Rapid-Miner en SPSS.
 • Ontwikkeling van cursussen statistiek. Toegespitst op de voor u interessante statistische onderwerpen verzorgen wij onderwijs op elk gewenst niveau.

Bekijk deze selectie van artikelen waaraan we hebben meegewerkt of tab de animatie om een indruk te krijgen van de diversiteit in onderwerpen waarmee we ons hebben beziggehouden.

Over Staticon

Statistisch en methodologisch adviesbureau StatiCon is opgezet door Wim Busschers.

Na zijn studie wiskunde (Groningen) is hij werkzaam geweest als docent wiskunde, statistiek en logica in het hoger beroepsonderwijs (o.a. Prof. van Hall Instituut Groningen en de Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam).

Vervolgens heeft hij als biostatisticus gewerkt bij het Nederlands Kanker Instituut(NKI) en als universitair docent/statisticus bij het Centrum voor BioStatistiek van de Universiteit Utrecht en het Julius Centrum (UMC Utrecht).
Momenteel werkt hij part-time bij het AMC (Universiteit van Amsterdam) en ondersteunt daar verschillende medische onderzoeksgroepen op het gebied van de statistiek en methodologie.
Een deel van de wetenschappelijke publicaties waar hij als co-auteur aan heeft meegewerkt is te vinden op PubMed of bekijk deze selectie .

Staticon staat sinds 2008 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 8218752.

Contact

Met behulp van het onderstaande formulier kunt u ons bereiken. Na succesvolle verzending ontvangt u per omgaande een bevestiging. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Selectie Artikelen Co-auteurschap

AJ Balm, CR Rasch, JH Schornagel, FJ Hilgers, RB Keus, L Schultze-Kool, AH Ackerstaff, W Busschers, and IB Tan. High-dose superselective intra-arterial cisplatin and concomitant radiation (radplat) for advanced head and neck cancer. Head Neck, 6:485–493, 2004.
CR Beishuizen, BC Stephan, WA van Gool, C Brayne, RJ Peters, S Andrieu, M Kivipelto,H Soininen, WB Busschers, EP Moll van Charante, and E Richard. Web-based interventions targeting cardiovascular risk factors in middle-aged and older people: A systematic review and meta-analysis. J Med Internet Res, 18, 2016.
JR Bosdriesz, N Lichthart, MI Witvliet, WB Busschers, K Stronks, and AE Kunst. Smoking prevalence among migrants in the us compared to the us-born and the population in countries of origin. PLoS One, 8, 2013.
PM Braam, JM Roesink, CP Raaijmakers, WB Busschers, and CH Terhaard. Quality of life and salivary output in patients with head-and-neck cancer five years after radiotherapy. Radiat Oncol, 5:2–3, 2007.
JA de Ru, WW Braunius, PP van Benthem, WB Busschers, and GJ Hordijk. Grading facial nerve function: why a new grading system, the moress, should be proposed. Otol Neurotol, 7:1030–1036, 2006.
LH Dekker, M Nicolaou, DL van der A, WB Busschers, LM Brewster, MB Snijder, K Stronks, and IG van Valkengoed. Sex differences in the association between serum ferritin and fasting glucose in type 2 diabetes among south asian surinamese, african surinamese, and ethnic dutch: the population-based sunset study. Diabetes Care, 36:965–971, 2013.
AP Kerckhoffs, LM Akkermans, MB de Smet, MG Besselink, F Hietbrink, IH Bartelink, WB Busschers, M Samsom, and W Renooij. Intestinal permeability in irritable bowel syndrome patients: effects of nsaids. Dig Dis Sci, 55:716–723, 2010.
NC Onland-Moret, DL van der A, YT van der Schouw, W Busschers, SG Elias, CH van Gils, J Koerselman, M Roest, DE Grobbee, and PH Peeters. Analysis of case-cohort data: a comparison of different methods. J Clin Epidemiol, 60:350–355, 2007.
JM Roesink, M Schipper, W Busschers, CP Raaijmakers, and CH Terhaard. A comparison of mean parotid gland dose with measures of parotid gland function after radiotherapy for head-and-neck cancer: implications for future trials. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 63:1006–1009, 2005.
M Snijder, K Stronks, and W Busschers. The role of body weight, fat distribution and weight change in ethnic differences: confounding factors. J Hypertens, 32, 2014.
MB Snijder, K Stronks, C Agyemang, WB Busschers, RJ Peters, and BJ van den Born. Ethnic differences in arterial stiffness the helius study. Int J Cardiol, 15:28–33, 2015.
MJ van der Aa, JR van den Broeke, K Stronks, WB Busschers, and T Plochg. Measuring renewed expertise for integrated care among health- and social-care professionals: Development and preliminary validation of the ice-q questionnaire. J Interprof Care, 30:56–64, 2016.
BE van Sleuwen, MP L’hoir, AC Engelberts, WB Busschers, P Westers, MA Blom, TW Schulpen, and W Kuis. Comparison of behavior modification with and without swaddling as interventions for excessive crying. J Pediatr, 149:512–517, 2006.
F Verduin, WF Scholte, T Rutayisire, WB Busschers, and K Stronks. The validation of a social functioning questionnaire in an african postconflict context. Transcult Psychiatry, 51:228–246, 2014.
Emma F. van Bussel, Edo Richard, Derk L. Arts, Astrid C.J. Nooyens, Preciosa M Coloma, Margot W.M. de Waal, Marjan van den Akker, Marion C.J. Biermans, Markus M.J. Nielen, Kees van Boven, Hugo Smeets, Matthews Fiona E., Brayne Carol, Wim B. Busschers, van Gool Willem A., and Eric P. Moll van Charante. Dementia incidence trend over 1992-2014 in the netherlands: Analysis of primary care data. Plos Medicine, 03, 2017.

Selectie Artikelen met Acknowledgements

MG Gademan, M Vermeulen, AJ Oostvogels, TJ Roseboom, TL Visscher, M van Eijsden, MT Twickler, and TG Vrijkotte. Maternal prepregancy bmi and lipid profile during early pregnancy are independently associated with offspring’s body composition at age 5-6 years: the abcd study. PLoS One, 9, 2014.
M Nederhof, HEK de Wall, MNM van Poppel, TGM Vrijkotte, and MGJ Gademan. Deviant early pregnancy maternal triglyceride levels and increased risk of congenital anomalies: a prospective community-based cohort study. BJOG, 122:1176–1183, 2015.
M van Eijsden, MB Snijder, I Brouwer, and TG Vrijkotte. Maternal early-pregnancy vitamin d status in relation to linear growth at the age of 5-6 years: results of the abcd cohort. European J of Clininal Nutricion, 67:972–977, 2013.
EP Moll van Charante, E Richard, LS Eurelings, JW van Dalen, SA Ligthart, EF van Bussel, MP Hoevenaar-Blom, M Vermeulen, and WA van Gool. Effectiveness of a 6-year multidomain vascular care intervention to prevent dementia (prediva): a cluster-randomised controlled trial. Lancet, 388:797–805, 2016.